Tájékoztató a 2022/2023. tanév szakiskolai beiratkozás rendjéről

szerda 11 május 2022 - 12:40:34 admin in:Egyéb
Tájékoztató

a 2022/2023. tanév szakiskolai beiratkozás rendjéről


A 2021/2022. tanév rendjéről szóló 20/2021. (VI.8) EMMI rendelet alapján:
értesítjük, hogy a 2022/2023. tanévre történő szakiskolai beiratkozás időpontja:

2022. Június 22 - Június 24. 8.00-16.00 óráig

A 2022/2023. tanévre történő beiratkozás során személyesen szükséges megjelenni az intézményben.

A szakiskolába történő beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
a tanuló nevére kiállított személyazonosságot és a lakóhelyet igazoló hatósági igazolvány;
az általános iskolai tanulmányok befejezését igazoló bizonyítvány.

2022. június 15. és 2022. június 20. közötti időszakban megnyílik a KRÉTA rendszer e-Ügyintézés előzetes jelentkezésre (nem beiratkozás) alkalmas felülete, amellyel a szülőknek/törvényes képviselőknek lehetőségük van arra, hogy elektronikus úton előzetesen beküldjék gyermekeik adatait az adott középiskolába, elősegítve a rendkívül gyors és gördülékeny ügyintézés megvalósulását (http://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap)

Tájékoztatás szülőknek vagy más törvényes képviselőknek gyermekük középfokú intézménybe történő beiratkozásához a 2022/2023. tanévre vonatkozóan:
tjkoztats_szlknek_kzpfok_beiratkozsrl.pdf
kzpiskolai_beiratkozsi_segdlet_szlknek_bki_2022.pdf

Az elektronikus jelentkezés esetén is nélkülözhetetlen a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok eredetijének személyes bemutatása.


A beiratkozáshoz a következő dokumentumokra van szükség:
 • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány

 • A szülő/törvényes képviselő személyazonosító igazolványa

 • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya

 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány

 • Az általános iskolai tanulmányok befejezését igazoló bizonyítvány

 • A Szakértői Bizottság szakértői véleménye
Hozzászólások    Nyomtatóbarát változat  Hír létrehozása pdf formátumban 

Tájékoztató a 2022/2023. tanév első évfolyamára történő általános iskolai beiratkozás rendjéről

péntek 08 április 2022 - 12:37:06 admin in:Egyéb
Tájékoztató
a 2022/2023. tanév első évfolyamára történő általános iskolai beiratkozás rendjéről


A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdésében, a nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22.§(1) bekezdésében, továbbá a 2021/2022. tanév rendjéről szóló 20/2021. (VI.8) EMMI rendelet 7.§-ában foglaltak alapján:

értesítjük, hogy a 2022/2023. tanévre történő általános iskolai beiratkozás ideje:

2022. április 21-én (csütörtökön) 8.00-19.00 óráig
2022. április 22-én (pénteken) 8.00-19.00 óráig

A tankötelezettség teljesítését 2022. szeptember 1-től megkezdő gyermekét a szülő a fenti időszakban köteles beíratni az általános iskola első évfolyamára.

A 2022/2023. tanévre történő beiratkozás során a szülőnek/törvényes képviselőnek szükséges személyesen megjelennie az intézményben.

Az első évfolyamra történő beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
a gyermek nevére kiállított személyazonosságot és a lakóhelyet igazoló hatósági igazolvány;
a szülő/törvényes képviselő személyazonosító igazolványa.

2022. április 6-án (szerdán) megnyílik a KRÉTA rendszer e-Ügyintézés előzetes jelentkezésre (nem beiratkozás) alkalmas szülői felülete, amellyel a szülőknek/törvényes képviselőknek lehetőséget nyújtunk arra, hogy elektronikus úton előzetesen beküldjék gyermekeik adatait az adott általános iskolába, elősegítve a rendkívül gyors és gördülékeny ügyintézés megvalósulását (http://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap)
Szülői tájékoztató segédlet: szli_tjkoztat_2022.pdf
Az elektronikus jelentkezés esetén is nélkülözhetetlen a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok eredetijének személyes bemutatása.

A felvételről az iskola intézményvezetője dönt, amelyről írásban értesíti a szülőket. A döntés ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomásra jutástól számított 15 napon belül jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással jogorvoslati kérelmet nyújt be. A kérelemmel kapcsolatban az iskola fenntartója jár el és hoz másodfokú döntést. Amennyiben a választott iskola intézményvezetője a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő 5 napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

A beiratkozáshoz a következő dokumentumokra van szükség:
 • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány

 • A szülő/törvényes képviselő személyazonosító igazolványa

 • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya

 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány

 • Nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodáshoz

 • Törvényes képviselői nyilatkozat

 • A Szakértői Bizottság szakértői véleménye
Hozzászólások    Nyomtatóbarát változat  Hír létrehozása pdf formátumban 

Intézményvezetői pályázat 2022

csütörtök 07 április 2022 - 16:31:44 admin in:Egyéb
Hozzászólások    Nyomtatóbarát változat  Hír létrehozása pdf formátumban 
Oldal:  [1] 2 3 ... 28 29 30

Hírkategóriák

Valid XHTML 1.1  CSS Valido! tema e107 by e107wORks