Kézműves szakkör

2021/2022. tanév


"A legnagyobb öröm az alkotásban a felszabadult, vég nélküli játék, új utak nyitása,
a harmónia és az örömszerzés a másik számára.
"
Galánfi András

A szakkörön különböző kézműves technikák megismerésére nyílik majd lehetőség. Tartalmilag négy tematikai egységbő áll, melyek az évszakok köré lettek tervezve. A foglakozásokon figyelembe vesszük az évszakok jellemzőit, ünnepeket, hagyományokat:
- a jeles ünnepekre ajándékok, dekorációk készítése (Mikulás, Karácsony, Farsang, Nőnap, Anyák napja, stb),
- a jeles nemzeti ünnepeinkre dekoráció készítése (Március 15., Október 23.)
- nemzetközi és világnapokra alkotások készítése (Föld napja, Állatok világnapja, stb.)
- az osztályoknak saját termükbe az évszaknak megfelelő dekoráció készítése, a különböző technikák megismerésével
A foglalkozások nevelési-fejlesztési céljai:
- a tanulók ismerjék meg és fogadják el önmagukat és egymást
- legyenek képesek meghallgatni egymást akkor is, ha a társuktól eltérő a véleményük
- tudják elfogadni társuk javaslatát, ha az jobb mint az övék,
- tanuljanak meg együttműködni,
- tudják elfogadni a problémáikat, érezzenek késztetést a probléma megoldására,
- legyenek képesek segítséget kérni és adni,
- ha szükséges, legyenek képesek a változtatásra,
- legyenek képesek egymás sikereinek örülni
- legyenek hajlandóak alkalmazkodni, ha a közösség érdeke megkívánja,
- érdeklődjenek a környezetük iránt,
- az osztályoknak saját termükbe az évszaknak megfelelő dekoráció készítése, a különböző technikák megismerésével
A szakkör kapcsolódik a különböző műveltségi területekhez, illetve tantárgyakhoz, így:
- Magyar nyelv és irodalom - a közlési szándék megfelelő nyelvi és nem nyelvi jelek használata, a mindennapi kommunikációs szituációk gyakorlása,
- Vizuális kultúra – vizuális kommunikáció, jelértelmezés jelalkotás, kép és szöveg, valóság és képzelet, tervezett és alakított környezet,
- Dráma – alkalmazkodás, érdekérvényesítés dinamikus változtatása a csoportos tevékenységek során, egymás munkája iránti tisztelet, figyelem, őszinteség és tapintat a megbeszélések során,
- Természetismeret – környezet és az ember egysége,
- Technika, életvitel és gyakorlat – környezettudatosság.
A legsikeresebb elkészült munkákból a tervek szerint, a tanév végén kiállítást rendezünk.

Amennyiben a COVID-19 egészségügyi veszélyhelyzet ismételten fennáll, abban az esetben intézményünk az előző tanévben már rögzített eljárásrend szerint működik.


Czinkóczi Ágnes
Foglalkozás vezető
Valid XHTML 1.1  CSS Valido! tema e107 by e107wORks