Játék szakkör

Játék szakkör


A szakkört heti egy órában, 14.00-től - 15.00 óráig tartom. A felső tagozatos tanulók két csoportban, 2 hetenkénti váltásban vesznek részt a foglalkozásokon. A foglalkozás célja: A gyermek teljes értékű kikapcsolódásának biztosítása. A játék önként, szabadon választott tevékenység, amelyben nincs kényszer. A játék varázsa minden korosztályt magával ragad. Ahogy a gyermek növekszik, egyre jobban megérti azt a társadalmat, melyben él, s ezen keresztül játékának módja, tartalma, szintje változik. A játék a gyermek természetes közege, ennek révén fedezi fel a világot. A játék megnyugtat, játszótársat közvetít, nevel és tanít. A játék hatása a gyermek egész személyiségét érinti, formálja erkölcsi, emberi mivoltát. Többféle hatása van a gyermek mindennapjaira: feszültségoldó hatás, örömforrás, személyiségfejlesztő hatás. Megtanítja a gyermeket arra, hogy meg tudjon birkózni a feszültséggel, tudja elviselni a kudarcot, és átérezze a felszabadult boldogság érzetét.
A szakkör alapvető célja: A gyermekek teljes mértékű kikapcsolódásának biztosítása. A foglalkozások tartalmát befolyásolja az időjárás is. A foglalkozásokon az udvari játékokon át a tornateremben, tanteremben játszható játékok sokszínűsége jellemzi. Lehetőséget kapnak a gyermekek arra is, hogy együtt megbeszélve, együtt döntsük el, hogy abban az egy órában milyen játék-tevékenységet folytassanak. Eddigi tapasztalataim (kéréseik) alapján nagyobb színteret kapnak a foglalkozásokon a mozgásos játékok. A mozgásos tevékenységek feszültségoldó- és levezető hatásuk ismert. Közösségépítő/csapatépítő játékokat is nagyon szívesen játszanak, de nem maradnak el a táblás játékok sem.
Heves, 2018. augusztus 31.

Szabó Andrea Anna
szakkörvezető
Valid XHTML 1.1  CSS Valido! tema e107 by e107wORks