Énekkar

ÉNEKKAR SZAKKÖR

A foglalkozás heti rendszerességgel, minden héten egy alkalommal kerül megrendezésre.
Minden osztályfok képviselteti magát, a nemek közötti megoszlás egyenletes.
A szakkör tagjai ezeken az alkalmakon többféle feladatot oldanak meg.
Így:
- daltanulás
- zenehallgatás, értelmezés
- ritmusértékek alkalmazása különböző feladatokban
- hangok vonalrendszerbe helyezése, éneklése
- kézjelekről dallaméneklés
- dalok összekapcsolása táncos mozgáselemekkel
- dalszöveg éneklése dallamkíséretre
Új kihívásként jelent meg a gyermekek nagy örömére a karaoke, amit nagyon lelkesen fogadtak.
A foglalkozás fő céljai:
- zenei képességek, készségek fejlesztése
- kognitív készségek fejlesztése
- ritmusérzék kialakítása, fejlesztése
- személyiségfejlesztés, pozitív énkép kialakítása
- szociális készségek fejlesztése (együttműködés, segítőkészség, empátia, tolerancia)
- csoportszellem kialakítása
- esztétikai érzék, a szép iránti fogékonyság kialakítása, fejlesztése
A szakkör tagjai részt vesznek az iskolai kulturális eseményeken, melyeket produkciójukkal tesznek színvonalasabbá.
Az éneklés, a mozgás és a zenehallgatás nagyon jó hatással van a gyermekek érzelmi életére, személyiségük fejlődésére. Bizonyított feszültségoldó, magatartásformáló, szorongást- agresszivitást csökkentő szerepük, amire építhetünk a mindennapok során.

Szucsányi Nóra Noémi
foglalkozásvezető

Valid XHTML 1.1  CSS Valido! tema e107 by e107wORks