Komplex 2021/2022

Komplex Tanulmányi Verseny
2021/2022. tanév
Félévi beszámoló

A versenyre való felkészítés szakköri keretek között, minden héten csütörtökönként kerül sor. Négy fős csapatok nevezhetők a megyei fordulóra, melynek tagjai hatodik és hetedik osztályos tanulók. Az előzetes versenykiíráshoz képest annyiban történt változás, hogy a házigazda az Egri Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Iskola és Kollégium lesz, 2022. március 31-én.
Mivel a versenykiírás szerint legalább egy tanulónak a csapatból 6. osztályosnak kell lennie, ezért, valamint az esetleges megbetegedés miatt, mind a hatodik, illetve mind a hetedik osztályból, tartalékversenyzőkkel is készülünk.
A csapat tagjai:

- Bader Dominik 7. osztály
- Penti Richárd 7. osztály
- Suha József 7. osztály
- Suha Julianna 7. osztály
- Konkoly Ketrin 6. osztály
- Vadász Veronika 6. osztály

A COVID-19 vírus miatt az előző két tanévben nem került megrendezésre a tanulmányi verseny. Az idei tanévben emiatt változás nem történt, a versenykiírás ugyanaz maradt.
Különböző tantárgyakból kell felkészülniük a tanulóknak, majd a versenyen csapatként számot adni a megszerzett tudásukról. A tantárgyi ismeretek megszerzésén túl a feladatok változatossága révén nő a tanulók motivációja, fejlődik digitális kompetenciájuk. A színes feladatok megoldásával fejlődik önálló gondolkodásuk, kreativitásuk. A foglakozások során a gyerekek megtanulják az együttműködés szabályait, képessé válnak a kölcsönös segítségnyújtásra, fejlődik szociális kompetenciájuk.
A verseny tantárgyai és témakörei:
- Magyar irodalom: Molnár Ferenc: Pál utcai fiúk
- Történelem: A magyar államalapításától Zsigmond király uralkodásáig terjedő időszak történelme, eseményei
- Matematika: Mindennapi életünk matematikája – geometria, kombinatorika, logika
- Életvitel-és gyakorlati ismeretek: Egészséges életmód, egészségtudatosság, környezetvédelem; Vendéglátás; pénzgazdálkodás
- Földrajz: Kárpát-medence
- Természetismeret: Az egészség összetevői; Táplálkozási piramis; Mozgás; Tisztálkodás; Pihenés, alvás; Káros szenvedélyek és megelőzésük; Balesetek megelőzése, elsősegélynyújtás, betegápolás; Orvosi ellátási formák; Lelki egészség
Amit eddig tanultunk:
- Magyar irodalom: Molnár Ferenc: Pál utcai fiúk
- Történelem: A magyar államalapításától Zsigmond király uralkodásáig terjedő időszak történelme, eseményei
- Életvitel-és gyakorlati ismeretek: Egészséges életmód, egészségtudatosság, környezetvédelem; Vendéglátás; Pénzgazdálkodás
- Természetismeret: Az egészség összetevői; Táplálkozási piramis; Mozgás; Tisztálkodás; Pihenés, alvás; Káros szenvedélyek és megelőzésük; Balesetek megelőzése, elsősegélynyújtás, betegápolás; Orvosi ellátási formák; Lelki egészség (folyamatban van)


Czinkóczi Ágnes
foglalkozásvezető
Valid XHTML 1.1  CSS Valido! tema e107 by e107wORks