Fejlesztő Iskola

Fejlesztő iskola
Napocska csoport

„Segíts, hogy magam csinálhassam!”


Csoportvezető: Csécseiné Burovincz Ágnes gyógypedagógus
Csoportsegítők: Balla Ildikó gyógypedagógiai asszisztens
Dulainé Laboda Ágnes dajka

1. Csonka István
2. Farkas Rikárdó
3. Fehér Leila Orsolya
4. Kecső Bence
5. Konyha Ditta
6. Lólé Győző
7. Ónodi Nikolett
8. Sándor Áron
9. Ürmös Gergő

Intézményünkben heti 20 órában működik a csoport. Reggel 08-tól 12.00 óráig vannak iskolában a gyerekek.
A 2014/2015. tanévtől, nyújt fejlesztési lehetőséget a fejlesztő iskola keretein belül, a súlyosan-halmozottan sérült, tanköteles korú gyermekeknek, területi illetékességgel.
A munka a tanév rendjéhez igazodik, nem tanítási évekre tagolódik, hanem a fejlődési szakaszokat követ. Rehabilitációs pedagógiai program és negyedévre lebontott egyéni fejlesztési terv alapján folyik a fejlesztés.
A halmozott jelző egyértelműen arra utal, hogy azonos vagy eltérő időben két vagy több, egymással nem közvetlen oki kapcsolatban álló különböző sérülés, károsodás keletkezett. A nevelő-oktató munka ebből következően egy komplex fejlesztési egységet képez, ahol az egyes műveltségi területek és a speciális egyéni foglalkozások egymásra épülnek, kiegészítik egymást, növelve a képzés hatékonyságát.
Tanulóink a szakértői bizottság szakvéleménye alapján kerülnek a csoportba.

A foglalkozások heti rendszeressége

Foglalkozás neve Heti gyakoriság
Reggeli kör 5 foglalkozás
Mozgásnevelés 5 foglalkozás
Szűkebb-tágabb környezetünk megismerésére nevelés
(ember és környezete, érzékelés-észlelés) 3 foglalkozás
Zenei nevelés (zene és tánc) 1 foglalkozás
Munka- és szabadidős tevékenységekre nevelés
(életvitel, kézműves foglalkozás, mese-báb, játékra nevelés) 5 foglalkozás

Kommunikáció 1 foglalkozás


A csoportban 9 fő ellátott (3 kislány és 6 fiú, akik 6-15 évesek) tanuló van. 6 gyermekünk az iskolában vesz részt a foglalkozásokon, 3 tanuló akadályoztatása miatt egyéni fejlesztő felkészítésben részesül. Két autista és egy down-szindrómás tanulónk van, a többiek egyéb súlyosan, halmozottan sérült gyerekek.
Minden gyermeket egyéni képességeinek megfelelően fejlesztünk. Tanulási sajátosságaikat a legmesszebb menőkig figyelembe vesszük. Sokat mozgunk, énekelünk, szeretjük a természetet. Rajzolunk, festünk, gyurmázunk, bábozunk, „sütünk”, minden nap végére kellemesen elfáradunk.
„Az ő lelkük olyan, mint valami finom kis gép, amely erős munkára nem való, de minden csekélységre megperdülnek a kerekei. Nekik merőben más a világuk, mint a miénk. A mi nagy dolgaink nekik semmiségek, és amik nekünk semmiségek, azok nekik a nagy valamik.”
Mindegyikük egy igazi kis egyéniség, minden kis tanulónk a saját egyéni módján fejezi ki érzéseit, akaratát, kívánságait, szükségleteit.
A csoporttal foglalkozó pedagógus és asszisztensek, nagyon fontosnak tartjuk, hogy megteremtsük a gyerekek számára az érzelmi biztonságot, amelynek alapja a gyerekek feltétel nélküli elfogadása.
A tanév során lehetőségeinkhez mérten részt veszünk az iskola által szervezett programokon. Pl. a Mikulás ünnepségen, a fenyőünnepen. Külön a csoport számára rendezünk farsangi mulatságot, amelyet a gyerekek nagyon élveznek. Ajándékot készítünk az édesanyáknak, ill. egy kis verssel is meglepetést szereznek.
Elfogadóan, szeretetteljesen fordulunk a gyermekekhez. A Fejlesztő Iskolában célunk a halmozott fogyatékossággal élő gyermekek/fiatalok szociális, kommunikációs és egyéb kognitív készségeinek - specifikus módszerekkel való kompenzálása-, a fejlődésben elmaradt készségek habilitációs fejlesztése. Lassan haladunk, a gyerekek számára érthető és végrehajtható kis lépéseket keressük. A gyenge spontán tanulási szándékot, az eredményeket tárgyi, szociális, tevékenység jellegű pozitív megerősítéssel ösztönözzük. Egyénileg kialakított gesztusokkal, kép-, szimbólum- és jelrendszerekkel segítjük a gyerekek önkifejezését.


Valid XHTML 1.1  CSS Valido! tema e107 by e107wORks