Fejlesztő Iskola

Fejlesztő iskola
Napocska csoport

„Segíts, hogy magam csinálhassam!”


2020-2021 tanév
Csoportvezető:Csécseiné Burovincz Ágnes
Dajka: Dulainé Laboda Ágnes

- Fehér Leila Orsolya
- Kecső Bence
- Lakatos Ramóna Tamara
- Lólé Győző
- Lólé Kornélia Tamara
- Ónodi Nikolett
- Sándor Áron
- Sándor Máté
- Suha Krisztián Nikolasz
- Ürmös Gergő Ádám

Intézményünkben heti 20 órában működik a csoport. Reggel 08-tól 12.00 óráig vannak iskolában a gyerekek.
A 2014/2015. tanévtől, nyújt fejlesztési lehetőséget a fejlesztő iskola keretein belül, a súlyosan-halmozottan sérült, tanköteles korú gyermekeknek, területi illetékességgel.
A munka a tanév rendjéhez igazodik, nem tanítási évekre tagolódik, hanem a fejlődési szakaszokat követ. Rehabilitációs pedagógiai program és negyedévre lebontott egyéni fejlesztési terv alapján folyik a fejlesztés.
A halmozott jelző egyértelműen arra utal, hogy azonos vagy eltérő időben két vagy több, egymással nem közvetlen oki kapcsolatban álló különböző sérülés, károsodás keletkezett. A nevelő-oktató munka ebből következően egy komplex fejlesztési egységet képez, ahol az egyes műveltségi területek és a speciális egyéni foglalkozások egymásra épülnek, kiegészítik egymást, növelve a képzés hatékonyságát.
Tanulóink a szakértői bizottság szakvéleménye alapján kerülnek a csoportba.

A foglalkozások heti rendszeressége

Foglalkozás neve Heti gyakoriság
Reggeli kör 5 foglalkozás
Mozgásnevelés 5 foglalkozás
Szűkebb-tágabb környezetünk megismerésére nevelés
(ember és környezete, érzékelés-észlelés) 3 foglalkozás
Zenei nevelés (zene és tánc) 1 foglalkozás
Munka- és szabadidős tevékenységekre nevelés
(életvitel, kézműves foglalkozás, mese-báb, játékra nevelés) 5 foglalkozás

Kommunikáció 1 foglalkozás


A csoportban 9 fő ellátott (3 kislány és 6 fiú, akik 6-15 évesek) tanuló van. 6 gyermekünk az iskolában vesz részt a foglalkozásokon, 3 tanuló akadályoztatása miatt egyéni fejlesztő felkészítésben részesül. Két autista és egy down-szindrómás tanulónk van, a többiek egyéb súlyosan, halmozottan sérült gyerekek.
Minden gyermeket egyéni képességeinek megfelelően fejlesztünk. Tanulási sajátosságaikat a legmesszebb menőkig figyelembe vesszük. Sokat mozgunk, énekelünk, szeretjük a természetet. Rajzolunk, festünk, gyurmázunk, bábozunk, „sütünk”, minden nap végére kellemesen elfáradunk.
„Az ő lelkük olyan, mint valami finom kis gép, amely erős munkára nem való, de minden csekélységre megperdülnek a kerekei. Nekik merőben más a világuk, mint a miénk. A mi nagy dolgaink nekik semmiségek, és amik nekünk semmiségek, azok nekik a nagy valamik.”
Mindegyikük egy igazi kis egyéniség, minden kis tanulónk a saját egyéni módján fejezi ki érzéseit, akaratát, kívánságait, szükségleteit.
A csoporttal foglalkozó pedagógus és asszisztensek, nagyon fontosnak tartjuk, hogy megteremtsük a gyerekek számára az érzelmi biztonságot, amelynek alapja a gyerekek feltétel nélküli elfogadása.
A tanév során lehetőségeinkhez mérten részt veszünk az iskola által szervezett programokon. Pl. a Mikulás ünnepségen, a fenyőünnepen. Külön a csoport számára rendezünk farsangi mulatságot, amelyet a gyerekek nagyon élveznek. Ajándékot készítünk az édesanyáknak, ill. egy kis verssel is meglepetést szereznek.
Elfogadóan, szeretetteljesen fordulunk a gyermekekhez. A Fejlesztő Iskolában célunk a halmozott fogyatékossággal élő gyermekek/fiatalok szociális, kommunikációs és egyéb kognitív készségeinek - specifikus módszerekkel való kompenzálása-, a fejlődésben elmaradt készségek habilitációs fejlesztése. Lassan haladunk, a gyerekek számára érthető és végrehajtható kis lépéseket keressük. A gyenge spontán tanulási szándékot, az eredményeket tárgyi, szociális, tevékenység jellegű pozitív megerősítéssel ösztönözzük. Egyénileg kialakított gesztusokkal, kép-, szimbólum- és jelrendszerekkel segítjük a gyerekek önkifejezését.

Valid XHTML 1.1  CSS Valido! tema e107 by e107wORks