Komplex

KOMPLEX

Szakkörvezető: Csécseiné Burovincz Ágnes

A szakkör célja: a komplex tanulmányi versenyre készülő tanulók felkészítése hetente 1 foglalkozáson
A szakkör tagjai 6. és 7. osztályos tanulók.
Több tantárgyból kell adott témakörök alapján felkészülniük a diákoknak és a versenyen csapatként számot adni a megszerzett tudásukról. Egy tantárgy mindig egyéni versenyszámként szerepel, amely az idén a matematika (A pénzhasználat, összeadás, kivonás különböző mérték-egységű mennyiségekkel, az idő, feleletválasztásos feladatok, szöveges feladatok).

A csapatoknak
magyar (Népköltészet-műköltészet. A népköltészeti alkotások jellemzői, csoportjai.
Mesék, mondák, balladák világa. Meseírók, mesegyűjtők.)
történelem, (A magyarság őstörténete, Etelköz, Honfoglalás, Árpád-házi királyaink)
földrajz, (Magyarország elhelyezkedése Európában. Magyarország természeti adottságai, éghajlata, vizei. Magyarország nagy tájai: A Dunántúl (éghajlata, domborzata, vizei, növénytermesztése, természeti kincsei, nevezetességei, népművészeti értékei). Dunántúl nagyvárosainak elhelyezkedése a térképen).
természetismeret (A népi gyógyászat a hétköznapokban a múltban. Gyógynövények erdők-mezők. Gyógynövények hatóanyagai. Gyógyteák és gyógyhatásaik a betegségek kezelésében. Mérgező növények.
életvitel (Lakókörnyezetünk-településformák, energia, energiaforrások, energiatakarékosság. Környezetvédelem. Újrahasznosítható hulladékok.

Tantárgyakból kell megmutatniuk a tudásukat. Különböző játékos feladatokkal, interaktív anyaggal, feladatlapokkal próbáljuk elmélyíteni a tantárgyi ismeretanyagot.
A foglalkozásokon nagy hangsúlyt fektetek a tanulók megismerő és befogadó képességének fejlesztésére.
A szakkör változatos és széleskörű lehetőségeket kínál a figyelemkoncentráció, a tartós és szándékos figyelem és emlékezet fejlesztésére. A különböző feladatok által fejlődik a problémamegoldó gondolkodásuk is. Fontos feladat a tantárgyi ismeretek bővítésén túl a tanulók felelősségérzetének megerősítése maguk és környezetük iránt, illetve a csapatszellem kialakítása.
Valid XHTML 1.1  CSS Valido! tema e107 by e107wORks