Komplex szakkör

2021/2022. tanév

„A tehetség mögött köznapi szavak rejlenek:
szorgalom, szeretet, szerencse,
de mindenekelőtt a kitartás.”

James Arthur Baldwin

A versenyre való felkészítés szakköri keretek között, minden héten csütörtökönként kerül sor. Négyfős csapatok nevezhetők a megyei fordulóra, melynek tagjai hatodik és hetedik osztályos tanulók. A verseny időpontja a tervek szerint 2022. március 31., melynek az idén a Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést – Oktatást Végző Iskola és EGYMI lesz a házigazdája.

Több tantárgyból kell adott témakörök alapján felkészülniük a diákoknak és a versenyen csapatként számot adni a megszerzett tudásukról.

A különböző játékos feladatokkal, frontális munkával vezetett, csoportmunkában végzett, programozott oktatás (számítógép) által, interaktív anyaggal, fejlődik a tanulók digitális, IKT kompetenciája. Az online információk befogadása, az interneten való kutatás, vagy egy interneten található KVÍZ- játék során gyakorolnak, tanulnak. A színes feladatok megoldásával fejlődik önálló gondolkodásuk, kreativitásuk. A foglalkozásokon nagy szerepet kap, az egymásra figyelés képességének elsajátítása, illetve a csapatban való munkálkodás is.

A COVID-19 vírus miatt az előző két tanévben nem került megrendezésre a tanulmányi verseny. Az idei tanévben emiatt változás nem történt, a versenykiírás ugyanaz maradt.

A foglalkozás résztvevői:
Penti Richárd 7.o.
Suha József 7.o.
Bader Dominik 7.o.
Suha Julianna 7.o.
Vadász Veronika 6.o.
Konkoly Kevin 6.o.

Mivel a versenykiírás szerint legalább egy tanulónak a csapatból 6. osztályosnak kell lennie, ezért, valamint az esetleges megbetegedés miatt, mind a hatodik, illetve mind a hetedik osztályból, tartalékversenyzőkkel is szeretnénk készülni.

A verseny tantárgyai:
1. Magyar irodalom
2. Történelem
3. Matematika(Egyéni verseny)
4. Életvitel és Gyakorlati ismeretek
5. Földrajz
6. Természetismeret

A verseny témakörei:

1. Magyar irodalom
"A grund… Ti szép, egészséges alföldi diákok, akiknek csak egyet kell lépnetek, hogy künn
legyetek a végtelen rónán, a csodálatos nagy, kék bura alatt, melynek égbolt a neve, akiknek a
szemetek hozzászokott a nagy távolságokhoz, a messze nézéshez, akik nem éltek magas házak
közé ékelve, ti nem is tudjátok, mi a pesti gyereknek egy üres telek. Ez jelenti számára a
végtelenséget és a szabadságot.”

(Molnár Ferenc)
Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
• Molnár Ferenc élete, munkássága
• A regény keletkezése, történetkerete
• A regény szerkezete, szereplői, cselekményszerkezete
• Helyszínek, események
• Képek, események egymáshoz rendelése
• Események időrendbe sorolása
• A szereplők jellemtérképe

2. Történelem
„Minden nemzetben nagy erő szendereg, de szendereg csak, és a pallérozás serkenti fel.”
(Eötvös József)
• A magyar állam alapításától Zsigmond király uralkodásáig terjedő időszak történelme,
eseményei (királyai, törvényei, tevékenységük).
• E korszak művelődése, épületei, művészete.
• Élet a városokban, falvakban.

3. Matematika (Egyéni verseny)
„A matematika a tudományok kapuja és kulcsa.”
(Roger Bacon)
Mindennapi életünk matematikája:
• Tanult római számok írása, olvasása a mindennapi élet különböző területein
• Mértékváltások a különböző időmértékek között
• Tájékozódás a naptárban, menetrendekben
• Alapműveletek összetett szöveges feladatokban
Geometria:
• Kerület, területszámítások
• Síkidomok csoportosítása a megismert tulajdonságok alapján
• Összehasonlítások adott szempont szerint
Kombinatorika, logika:
• Állítások megítélése igazságtartalmuk szerint
• Azonosságok, különbségek megfogalmazása

4. Életvitel és Gyakorlati ismeretek
„A világ 7 csodája: élni, látni, hallani, tapintani, ízlelni, érezni és szeretni.”
(Carolina Hehenkampa)
• Egészséges életmód, egészségtudatosság, környezetvédelem
• Vendéglátás (szituációs gyakorlatok)
• Pénzgazdálkodás (feladatlap, gyakorlati feladatok)

5. Földrajz
„És nem lehet feledni, nem, soha,
Hogy a mienk volt legszebb koszorúja
Európának, a Kárpátok éke”

(Juhász Gyula: Trianon)
Kárpát-medence
• A Kárpát-medence tájegységei
• Tájékozódás a természetföldrajzi - és a vaktérképen
• Hegyek és kőzetalkotójuk
• Ásványkincsek és bányászat
• Vízrajz
• Kulturális, néprajzi, környezeti értékei
• A magyarság által lakott, országhatáron túli területek, tájak közös és egyedi vonásai.


6. Természetismeret
"Tisztaság, fél egészség!
Szeresd egészségedet, mert ez a jelen.
Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő.
Őrizd szüleid egészségét! – mert
a múlton épül fel a jelen és a jövő."

(Bárczi Gusztáv)
• Az egészség összetevői – táplálkozás, mozgás, tisztálkodás
• Táplálkozási piramis
• Mozgás fontossága, fajtái, lehetőségek
• Mindennapos tisztálkodás
• Rendszeres pihenés, alvás
• Káros szenvedélyek és mellőzésük
• Balesetek megelőzése, elsősegély-nyújtás, betegápolás
• Betegségek felismerése, megelőzése
• Háziorvosi és szakorvosi ellátás, orvosi vizsgálat, kórházi ellátás
• Lelki higiéné

Amennyiben a COVID-19 egészségügyi veszélyhelyzet ismételten fennáll, abban az esetben intézményünk az előző tanévben már rögzített eljárásrend szerint működik.
Czinkóczi Ágnes
Foglalkozás vezető
Valid XHTML 1.1  CSS Valido! tema e107 by e107wORks