Asztalitenisz szakkör

Asztalitenisz szakkör

szakkörvezető: Hegedűs Zsuzsanna

Cél: A játék megszerettetése, a figyelem fejlesztése, a fegyelemre nevelés, a tehetséges játékosok kibontakozásának elősegítése. Versenyeztetés.

A csoport nem homogén, kezdő és haladó játékosok alkotják, így kétirányú a fejlesztés és a felkészítés.

Kezdő játékosok fejlesztése és felkészítése:
- Az asztaliteniszezéshez szükséges fizikai pszichikai, szomatikus képességek általános, játékos fejlesztése;
- Megismerkedés a sportág alaptechnikáival;
- A sportági ismeretek megalapozása;
- A sportjáték szabályai szerinti versengés, versenyeken való részvétel.

A tanuló a helyes alapállást és − ütőfogást sajátítsa el és tudja alkalmazni. Ismerje és tudja alkalmazni a következő ütéstechnikákat: fonák-, tenyeres labdatartás, kontra, csapott adogatás.

Haladó játékosok fejlesztése és felkészítése:
- Az asztaliteniszezéshez szükséges speciális képességek továbbfejlesztése: különösképpen az erőre (gyorsasági, állóképességi)
- A megismert sportági technikák további gyakorlása, javítása, csiszolása, kiegészítése;
- Sportági taktikák bővítése;
- A sportági ismeretek szélesítése;
- A sportág szabályainak, és a versenyzési ismereteknek a bővítése.

A tanuló ismerjen előkészítő, kiegészítő sportjátékokat. Ismerje a következő ütéstechnikákat: tenyeres-, fonák dobálás, adogatás fajták, fogadások fonák pörgetés, droppolás. Ismerje és alkalmazza a sportjáték szabályait iskolai és egyéb versenyeken. Ismerjen képességfejlesztő gyakorlatokat a sportági-ill. egészségi állapotának fejlesztése érdekében.

A szakköri órákon és azon túlmenően (házibajnokság, barátságos mérkőzések, városi-, megyei-, és országos diákolimpiák) nagyon fontosnak tartom a versenyzés lehetőségének a biztosítását, mivel minden gyerek alapvető szükséglete az egymás elleni versengés, vetélkedés, az egymás legyőzése. Így tudja ugyanis megtanulni az írott és íratlan (fairplay) játékszabályokat, valamint azt, hogy a játéknak mindig vannak győztesei és vesztesei. A verseny mindezeken kívül sok mindenre megtanítja a gyereket (kudarctűrés, győzelem, kitartás) és nem utolsó sorban segít a kapcsolatteremtésben, barátok szerzésében.
A felkészítés folyamatos.


Hegedűs Zsuzsanna
szakkörvezető


Valid XHTML 1.1  CSS Valido! tema e107 by e107wORks