FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2022-2023

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ


Intézmény adatai:
Intézmény neve: Benedek Elek Általános Iskola, Szakiskola és Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola
Intézmény OM azonosító: 038525
Intézmény címe: 3360 Heves, Hunyadi János utca 24.
Telefon 36/545-105
Fax: 36/545-105
E-mail: iskola@benedekelekiskolaheves.edu.hu
Honlap: www.benedekelekiskola.ininet.hu
Intézményvezető neve: Pocsai Zsuzsanna
Pályaválasztási felelős neve: Csabainé Rajnai Csilla
Felvételi körzet: Heves Megye
Kötelező felvételi körzet: Heves Megye


Intézményünk az alábbiakban bemutatott továbbtanulási lehetőséget tudja nyújtani az általános iskola 8. évfolyamán végzett sajátos nevelési igényű tanulóknak.

SZAKISKOLA

- 9/E előkészítő évfolyam
A szakiskolai 9/E évfolyam célja, hogy felkészítse a tanulókat a szakképzésbe történő belépésre. A szakiskolai tanterv keretében ezeken az évfolyamokon közismereti tantárgyakat és előkészítő jelleggel pályaorientációs és szakmai alapozó elméleti tantárgyakat tanulnak a tanulók.
Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelő-oktató munkáját ellátó szakiskola kötelező előkészítő évfolyamán – az előzetes tudások megerősítése és tovább építése, alkalmazása során – az önálló életvezetési technikák tudatos gyakorlása kerül a középpontba. Megvalósul a tanítás-tanulás folyamatában megmutatkozó gyengébb vagy sérült funkciók korrigálása, kompenzálása, a szakmatanuláshoz, munkába álláshoz szükséges motiváció megteremtése.
A képzés feladata elmélyíteni, kiegészíteni az alapfokú iskolában megszerzett általános műveltséget, feltárni és segíteni az épen maradt részképességeket, támogatni az érdeklődés és tehetség alapján kialakuló tanulói tevékenységeket.

Tanulmányi idő: 1 + 2 év: 1. év 9/E előkészítő évfolyam, 2. és 3. év 9. – 10.
Felvehető létszám: 13 fő/évfolyam

A tanulók felvételének feltételei:
A képzésben azok a tanulók vehetnek részt, akik a Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottsága jogerős szakvéleménye alapján sajátos nevelési igényűek és az általános iskola 8. osztályát elvégezték.

Felvételi a tanulmányi eredmények alapján történik.

- 9. - 10. évfolyam
A 9/E előkészítő évfolyamra ráépülő 2 évfolyamos Kerti munkás
(21-622-01) megnevezésű rész-szakképesítés oktatása.

Egészségügyi alkalmassági követelmények: 9. évfolyamon szükségesek.


A rész-szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A kerti munkás a ház körüli és háztáji kertekben, gazdaságokban végezhet alapvető kertészeti tevékenységet.
Gyümölcstermelő növényeket, szőlő, zöldségnövényeket telepít, elvégzi a felnevelési alapvető munkáit, a termőkorú gyümölcsfák és a szőlő fenntartó-karbantartó technológiai műveleteit, az éves ápolási munkákat. A kerti haszonnövényeket szakszerűen betakarítja.
Ismereteket szerez a kisgazdálkodás terén. A képzés lehetőséget teremt közlekedési ismeretek elsajátítására, valamint a vállalkozások elindításához szükséges minimális alapok megismeréséhez.

A rész-szakképesítéssel rendelkező képes:
- gyümölcstermesztési feladatokat ellátni,
- szőlőtermesztési feladatokat ellátni,
- zöldségtermesztési feladatokat ellátni,
- eszközöket használni és karbantartani.

Valid XHTML 1.1  CSS Valido! tema e107 by e107wORks