Hír: Tájékoztató a 2022/2023. tanév első évfolyamára történő általános iskolai beiratkozás rendjéről
(Kategória: Egyéb)
Küldte: admin
péntek 08 április 2022 - 12:37:06

Tájékoztató
a 2022/2023. tanév első évfolyamára történő általános iskolai beiratkozás rendjéről


A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdésében, a nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22.§(1) bekezdésében, továbbá a 2021/2022. tanév rendjéről szóló 20/2021. (VI.8) EMMI rendelet 7.§-ában foglaltak alapján:

értesítjük, hogy a 2022/2023. tanévre történő általános iskolai beiratkozás ideje:

2022. április 21-én (csütörtökön) 8.00-19.00 óráig
2022. április 22-én (pénteken) 8.00-19.00 óráig

A tankötelezettség teljesítését 2022. szeptember 1-től megkezdő gyermekét a szülő a fenti időszakban köteles beíratni az általános iskola első évfolyamára.

A 2022/2023. tanévre történő beiratkozás során a szülőnek/törvényes képviselőnek szükséges személyesen megjelennie az intézményben.

Az első évfolyamra történő beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
a gyermek nevére kiállított személyazonosságot és a lakóhelyet igazoló hatósági igazolvány;
a szülő/törvényes képviselő személyazonosító igazolványa.

2022. április 6-án (szerdán) megnyílik a KRÉTA rendszer e-Ügyintézés előzetes jelentkezésre (nem beiratkozás) alkalmas szülői felülete, amellyel a szülőknek/törvényes képviselőknek lehetőséget nyújtunk arra, hogy elektronikus úton előzetesen beküldjék gyermekeik adatait az adott általános iskolába, elősegítve a rendkívül gyors és gördülékeny ügyintézés megvalósulását (http://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap)
Szülői tájékoztató segédlet:
Az elektronikus jelentkezés esetén is nélkülözhetetlen a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok eredetijének személyes bemutatása.

A felvételről az iskola intézményvezetője dönt, amelyről írásban értesíti a szülőket. A döntés ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomásra jutástól számított 15 napon belül jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással jogorvoslati kérelmet nyújt be. A kérelemmel kapcsolatban az iskola fenntartója jár el és hoz másodfokú döntést. Amennyiben a választott iskola intézményvezetője a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő 5 napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

A beiratkozáshoz a következő dokumentumokra van szükség:
  • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány

  • A szülő/törvényes képviselő személyazonosító igazolványa

  • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya

  • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány

  • Nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodáshoz

  • Törvényes képviselői nyilatkozat

  • A Szakértői Bizottság szakértői véleményeEzen hír származási helye:
( http://benedekelekiskola.ininet.hu/news.php?extend.93 )