Barkács Szakkör

BARKÁCS SZAKKÖR


A Barkács szakkör hetente egy alkalommal szerdánként, 1400-1500 óra között kerül megtartásra. A résztvevő tanulók 5., 6. 7. 8. és szakiskolai tanulók. Tematikáját tekintve négy témakör köré csoportosítottam a foglalkozásokat, ősz, tél, tavasz, és nyár. Minden alkalommal az évszaknak és az ünnepi alkalmaknak megfelelő munkákat készítünk a gyerekekkel.
A foglakozások alkalmával megismerkedhetnek a különböző kézműves technikákkal, és az alkotásokhoz szükséges egyszerűbb és bonyolultabb eszközök helyes használatával.
További cél, hogy a gyerekek megismerjék és elfogadják egymást és önmagukat. Megtanulják meghallgatni egymást, elfogadni társuk javaslatát, tehát megtanuljanak együttműködni. Problémás helyzetekben késztetést érezzenek azok megoldására, képesek legyenek segítséget kérni és adni. Az eddigi tapasztalataim szerint a gyerekek szívesen járnak a szakköre, a foglakozásokat várják. Az új technikákra fogékonyak és kíváncsiak. Az elkészült alkotásokat örömmel ajándékozzák a számukra kedves pedagógusoknak. A könnyebb, ezért gyorsabban elkészült alkotások után, egyszerűbb játékokkal (Amerikából jöttünk, Hideg-meleg) fejezzük be a foglakozásokat. A gyerekek megtanulták, hogy a munka végeztével, mindig rendbe tesszük a termet, elpakolnak és kitakarítanak maguk után.
A foglakozások a kapcsolódnak a tanórai foglakozások anyagához is, így például:
Magyar nyelv és irodalom: a közlési szándéknak megfelelő nyelvi és nem nyelvi jelek használata; mindennapi kommunikációs szituációk gyakorlása.
Vizuális kultúra: vizuális kommunikáció, jelértelmezés, jelalkotás; kép és szöveg; valóság és képzelet; tervezett és alakított környezet.
Dráma és tánc: Alkalmazkodás, érdekérvényesítés dinamikus változtatása a csoportos tevékenységek során; egymás munkája iránti tisztelet, figyelem, őszinteség és tapintat a megbeszélések során.
Természetismeret: a környezet és az ember egysége.
Technika, életvitel és gyakorlat: környezettudatosság.
Informatika:IKT eszközök használata.

Czinkóczi Ágnes
Valid XHTML 1.1  CSS Valido! tema e107 by e107wORks