IRODALOM

IRODALMI SZAKKÖR
SZAKTANÁR: GULYÁSNÉ DZVONÁR CSILLA


Az irodalmi szakkör fő célja, megismertetni a gyerekekkel az olvasásban rejlő csodákat. Megmutatni nekik, milyen élményt adhat egy mese, egy elbeszélés, egy regény. Többféleképpen is próbálom megközelíteni az előbbieket. Tanév elején kedvcsinálóként én olvastam föl történeteket, korosztálynak megfelelőeket. Ezeket különböző módon fel is dolgoztuk. Volt, amikor elmesélték saját szavaikkal a hallottakat; volt,amit eljátszottak; volt , amiről rajzoltak.
A következő lépcső szerint már ők olvasnak meséket; előre megkapják azok szövegét, és közösen értékeljük, hogy mennyire volt szöveghű, pontos, értelmező az olvasás. Külön figyelmet kap a szép hangsúlyozás! Tervként szerepel kedvenc vers, mese, irodalmi alkotás bemutatása, felolvasása. Nagyon fontos feladatnak tartom beszéltetni a diákokat, önálló véleményalkotásra ösztönözni őket. Ezzel az önértékelés is fejlődhet.
. A gyerekek szívesen játszanak kommunikációs játékokat. Ezekben minden képességüket, készségüket használniuk kell. Egyéniségükből, betegségükből, életkorukból következik, hogy az esetek nagy többségében erős motiváció szükséges! Mivel játszani mindenki szeret, aki csak néző marad, az élmény az övé is lesz. Velünk nevet, s legközelebb ő is beül a körbe. Ezekben a kommunikációs játékokban szerencsés a korosztályok szétválasztása.
Az ismertebb ifjúsági regények megismerése mellett fontos, hogy belekóstoljanak a mai filmművészetbe is . Ebben a Harry Potter és a Neveletlen hercegnő filmek, filmrészletek segítenek. Kell,hogy ismerjék a mai divatos filmeket is. Az általános műveltséghez ez is hozzá tartozik.
Minden aktuális ünnepről beszélünk, beszélgetünk. Olvasunk az ünnepekkel kapcsolatos verseket, történeteket, megemlékezéseket. Előfordul, hogy az ünnepi műsorokra készülünk, gyakoroljuk a műsorban szereplő szövegeket, irodalmi részleteket.
Valid XHTML 1.1  CSS Valido! tema e107 by e107wORks