Tájékoztatás a 2020/2021. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás folyamatáról

kedd 07 április 2020 - 08:58:48 Administrator in:Egyéb
Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai
beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere
7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.
Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos
fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el!
Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába
szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges, ebben az esetben
a beiratkozás automatikusan megtörténik. Amennyiben másik intézményt választanak, akkor kell
benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába.
A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint
online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a
https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg.

A beiratkozás szakaszai:
A beiratkozás két szakaszban történik:
1) A beiratkozás első szakaszában 2020. április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra között azok
a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik
• nem állami fenntartású általános iskolába,
vagy
• állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába kívánják gyermeküket
beíratni.
A körzetes iskolák listáját a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index oldalon találhatja meg.
2) A beiratkozás második szakaszában 2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között
azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik
gyermeküket:
• olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely azonban nem a gyermek
lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola1
.
• a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába2
kívánják beíratni.
Minden olyan tanuló 2020. április 28-án automatikusan felvételre kerül a lakóhelye, tartózkodási helye
szerinti körzetes általános iskolába, aki nem nyert felvételt az első szakaszban, illetve nem adta be a
jelentkezését más általános iskolába. Ebben a szakaszban szükséges megerősíteni azon gyermekek
jelentkezését, akiket a szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába

1
Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. §
(6)bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító
iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.

2
Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. §
(6)bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító
iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.
szeretnének beíratni. Tájékoztatásul jelezzük, hogy a gyermek automatikus felvétele a lakóhelye
alapján körzetes általános iskolában létesül [az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI
határozata 2. d) pontja szerint]. Amennyiben Ön a lakóhelyétől eltérő tartózkodási helye szerinti
körzetes általános iskolába kívánja beíratni a gyermekét, kérem, hogy vegye fel a kapcsolatot az
érintett általános iskolával.
A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatása a
jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első napján történik meg.
• A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
• A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
• A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
• Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
• Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan
Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy
történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt.
Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes
megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek. A 7/2020. (III.
25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021.
tanév első napján kerül sor.
Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat
elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén - az adatok megadását követően - az
„Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe. Személyes
megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény biztosítja.
Felhívjuk a figyelmet, hogy iskolánk esetében csak a második szakaszban van lehetőség a beiratkozás
folyamatának ügyintézésére.
Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható, a köznevelési
intézmények lehetőséget biztosítanak a személyes ügyintézésre is. Tájékoztatjuk, hogy személyes
megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott
óvintézkedésekkel kell számolni.
Iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtására naponta 8-17 óráig van lehetőség.
Felhívjuk figyelmét, hogy a két szakaszban történő beiratkozás során a második szakaszban csak
egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét.
Hozzászólások    Nyomtatóbarát változat  Hír létrehozása pdf formátumban 

Hírkategóriák

Valid XHTML 1.1  CSS Valido! tema e107 by e107wORks